ОБЪЯВЛЕНИЯ - ПОДАРЮ СОБАКУ

Nvirum em ays dzagukin, gtel enq gishery, andzrevi tak doxum er. Ete kcankanaq pahel zangahareq

 1. Сообщение отMarat
 2. Тел.041877789, 098370905
 3. E-mailmash.melik-pashayan00@mail.ru

Ete gampri dzaq nvirox lini kpahem mec hachuyqow ,

 1. Сообщение отMos
 2. Тел.+3747622602,
 3. E-mailaperna835@mail.ru

Bari mardik xndrum em indz nvireq vordz toy kam karlik pudeli dzagukner...10 tari pahel em ev tsanot em verjinneris xnamqin...4 tari dataric heto cankanum em noric pahel....naxapes shnorhakalutyun

 1. Сообщение отNelly
 2. Тел.093398131, 094398131
 3. E-mailnelly.badalyan@mail.ru

Bari mardik xndrum em nvireq txa toy kam karlikovi pudel

 1. Сообщение отNelly
 2. Тел.093398131,
 3. E-mailnelly.badalyan@mail.ru

Nelly

 1. Сообщение отBari mardik xndrum em indz nvireq vordz toy kam ka
 2. Тел.093398131,
 3. E-mailnelly.badalyan@mail.ru